Change your cover photo
Change your cover photo
“Vũ khí không có nhưng dũng khí không thể mất đi, cho dù chúng ta chỉ là con kiến, cũng phải chết trên xác cá voi.”-Kha Tầm trong “Hoạ Phố”
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.